ELEKTROINŠTALÁCIE V RODINNÝCH DOMOCH

ELMAS, s. r. o.

Autor: ELMAS, s. r. o.

Elektroinštalácie Hniezdne (okres Stará Ľubovňa)   Spoločnosť ELMAS s.r.o. vznikla v roku 2002 ako živnosť, postupné naberanie skúseností a odborného…

Viac o autorovi

ELEKTROINŠTALÁCIE V RODINNÝCH DOMOCH

 

V tomto článku Vám popíšem inštalácie v rodinných domoch ale aj bytoch, povieme si o rôznych druhoch inštalácii ale aj o chybách ktoré robia elektrikári a možno ani o tom nevedia. Na záver si povieme niečo o fotovoltaických elektrárňach.

Rozdelenie elektrikárov.

Tak ako napríklad  opravári aut sa delia na mechanikov, lakýrníkov, karosárov, auto elektrikárov. Aj elektrikári majú svoje rozdelenie, niektorý sú údržbári vo fabrikách, iný robia meranie a reguláciu (MaR), ďalší dátové rozvody, iný alarmy, obchodne centra, výrobne haly, automobilky. Každá s týchto inštalácii je iná, a preto nie každý elektrikár Vám urobí dobrú elektroinštaláciu. Ak robí 20 rokov údržbára vo fabrike, nemusí vedieť ako sa najnovšie robia domove (bytové) inštalácie, spraviť to spraví, fungovať to bude ale až keď sa nasťahujete zistíte čo všetko Vám chýba, budete sa pýtať prečo nespravil rozvody na TV, prečo musím schovávať káble od modemu pod koberec a podobne.

Dôkladne preto zvážte výber elektrikára, nechajte preto zhotovenie domovej inštalácie elektrikárom ktorý robia domové inštalácie.

Ak máte dobrého známeho ktorý Vám tu inštaláciu bude chcieť spraviť za dobrú cenu, zavolajte nám, prídeme a bezplatne vám aj jemu poradíme čo všetko treba spraviť, prípadne vám vyznačíme celý dom. Naším cieľom je Vaša spokojnosť.

Typy inštalácii.

Elektroinštalácie rozdeľujeme na dve hlavne skupiny, štandardné inštalácieinteligentné.

Štandardné inštalácie

Patria medzi najviac rozšírené a najpoužívanejšie, pred 20timi rokmi sa používali rúrky a spojovacie krabie nad vypínačmi, čo bolo dosť neestetické, hlavne keď sa stala porucha a bolo potrebné pekne natretú krytku krabičky otvoriť.

Dnes s príchodom WAGO svoriek a používaním hlbších inštalačných škatúľ sa káble spájajú pod vypínačom, čo uľahčilo opravy a zjednodušilo inštalácie, a samozrejme navýšilo cenu inštalácie o cca 1€ na každý vypínač, ale výsledný estetický efekt a jednoduchosť za tie peniaze stoja.

Namiesto rúrok sa používajú káble ktoré už netreba dávať do rúrky. Niekedy sa stávalo to že vzduch ktorý prúdil v rúrkach pri vyústení z rozbočovacej škatule alebo vypínača či zásuvky „pošpinil“ peknú bielu stenu okolo neho, a tak ste mali namiesto bieleho kolieska na škatuli bielo – čiernu hviezdičku.

Čo by mala obsahovať štandardná inštalácia:

Samozrejme že okrem zásuviek, vypínačov a svietidiel by mali byt urobene:

- rozvody na internet (ETHERNET, LAN, SFTP) každá zásuvka samostatne do dátového rozvádzača, z dátového rozvádzača CAT7 na strechu ku konzole, alebo M25 rúrku. Ďalšiu  M25 rúrku von z domu, ideálne ak máte elektromerový rozvádzač v plote a s pilierovým podstavcom tak doňho. Do tejto rúrky môžete vtiahnuť SYKFY 4x2x0,8 na pevnú linku, alebo do nej natiahnuť optické vlákno, prípadne CAT7. Odporúčam ešte zabezpečiť aby elektrikári nezaplombovali aj pilier v rozvádzači, niekedy dajú plombu aj na smetný kôš J.

- Rozvody TV, SAT, R (terestriál, satelit, rádio) tiež každá samostatne na jedno miesto, odporúčam tiež dátový rozvádzač, z neho potom 5 koaxiálnych káblov, alebo M32 rúrku na strechu a jeden koaxiálny kábel, alebo M25 rúrku von z domu, ideálne tiež do elektromerového rozvádzača. Potom keď budú v budúcnosti realizovať nejaké inžinierske siete tak im len poviete: „do elektromerového rozvádzača vás poprosím“.

TV, SAT, R na túto zásuvku kde pripojíte všetky tri zariadenia súčasne stačí jeden koaxiálny kábel z rozvádzača v rozvádzači ho pripojíte na multiswitch doňho pripojíte satelitnú anténu, terestriálnu anténu a anténu na rádio. Takýto multiswitch môže mať rôzny počet výstupov 4, 8, 12,16 a viac, teda ak máte v dome viac izieb v každej môžete nezávisle sledovať TV alebo SAT.

- alarm alebo aspoň rozvody na alarm. To však závisí od klienta ako sa rozhodne, ak raz nechce alarm tak mu asi ani chýbať nebude, dôležité je sa ho na to opýtať.

- doplnkové po spojovanie, hlavne spojenie ochrannej svorkovnice v rozvádzači (PE) s uzemnením domu (bleskozvodom) alebo samostatným uzemnením, je to doplnková ochrana pre prípad že nastane prerušenie PEN vodiča na prívodnom kábli domu. K tomuto môže dôjsť v prípade že je to vzduchom vedené vedenie pri autonehode alebo podobne kedy dôjde k zlomeniu stĺpa, a ten ostane visieť na kábloch, tam sa môže prerušiť len PEN vodič, a do domácnosti vám pôjdu len fázové vodiče, keďže máte doma zapojené spotrebiče tie vytvoria takzvanú umelú nulu, jednotlivé spotrebiče nemajú rovnaký vnútorný odpor tie najslabšie zhoria. Väčšina spotrebičov má elektronický zdroj a tento je na takéto poruchy obzvlášť citlivý. Pri zemnom prívode ho môže zase prekopať bager pri nejakých prácach, táto pravdepodobnosť je asi taká istá ako to že do vášho domu udrie blesk.

- tiež sa stáva štandardom elektrická brána a domáci dorozumievací systém („bytovkové“ telefóny).

- netreba zabúdať na vonkajšie rolety pripadne žalúzie. Pri žalúziách je potrebné zabezpečiť aby sa pri vyššom vetre žalúzie zodvihli aby nedošlo k ich poškodeniu, pri roletách to nie je potrebné nakoľko sú rolety konštrukčne pevnejšie.

- nadštandard je fotovoltická elektráreň, rekuperácia vzduchu.

Inteligentné inštalácie

Sú špecifickým odvetvím elektroinštalácii, vznikli z nárokov ľudí „mať všetko pod palcom“, z ich lenivosti, lebo lenivosť je matkou pokroku, ponúkajú nám veľký komfort a pohodlie.

Táto inštalácia je podstatne odlišná od štandardnej inštalácie, je preto veľmi dôležité rozhodnúť sa hneď na začiatku akú inštaláciu chceme, nakoľko pri štandardnej inštalácii sa prepájajú vypínače medzi sebou rovno napájacím káblom a z vypínača ide potom kábel ku svetlu, zásuvky sú tiež zoskupené tak že na jeden kábel (istič) je napojených do 16 zásuviek, pri inteligentnej inštalácii sa ťahá každé svetlo samostatne do rozvádzača kde je spínane pomocou relé. Tiež každá zásuvka ktorá má byť vypínaná je natiahnutá samostatným káblom do rozvádzača. Vypínače sú potom podľa toho o akého výrobcu ide buď pripojene na zbernicu alebo natiahnuté v skupinách alebo samostatne do rozvádzača.

Poznáme množstvo výrobcov (systémov) inteligentných inštalácii výsledné funkcie majú všetky rovnaké, rozdiel medzi nimi je v počte jednotiek, v spôsobe komunikácie, a možnostiach ovládania.

Základom každej „inteligencie“ je riadiaca jednotka, tá obsahuje vstupne a výstupné svorky a riadiaci procesor. K nej sa potom pripájajú ďalšie periférie (vstupno-výstupné rozhrania pomocou ktorých riadiaca jednotka komunikuje z ostatnými zariadeniami ako napríklad ONE WIRE, RS232, 485, ETHERNET, OPEN AIR, rôzne stmievače, DMX moduly, roletové aktory, a podobne).

Je ťažké odporučiť konkrétneho výrobcu, každý systém má svoje plusy a mínusy, naša spoločnosť sa rozhodla ísť cestou vlastného produktu, neponúkame však inteligentný systém ako komplex ale navrhli sme riešenie ktoré umožní pripojenie akejkoľvek inteligentnej jednotky do nami zhotovenej inštalácie a to tak, že svietidla ťaháme tak ako každý iný výrobca rovno do rozvádzača, zásuvky ťaháme tak, že každá izba má svoj istič, teda každá izba samostatne a všetky vypínače prepojíme medzi sebou voľnou topológiou, to znamená že môžete ktorýkoľvek vypínač natiahnuť z ktoréhokoľvek iného, resp. idete buď z vypínača do vypínača alebo hviezdicovým systémom je to úplne jedno. Ku každému vypínaču, ľubovoľnej značky podľa toho akú si zákazník vyberie, zapojíme identifikačný čip ktorý má unikátne číslo a ten sa potom identifikuje ako dané tlačidlo ktoré v programe pomenujeme napríklad „svetlo obývačka“ k tomuto tlačidlu sa pridelí príslušné relé a máme funkčnú štandardnú inštaláciu s inteligentným rozvodom káblov.

Čo sa týka vypínaných zásuviek, tak do každej izby umiestňujeme s pravidla 2 kusy dátových škatúľ, ktoré majú rovnaký otvor ako škatule na zásuvky, pod omietkou sa však ukrýva zväčšený priestor tejto škatule kde je možné umiestniť relé modul s ďalším mikroprocesorom. Do týchto škatúľ natiahneme rezervnú rúrku od vypínača. V prípade že má zákazník záujem o vypínanie takejto zásuvky pritiahneme z vypínača kábel, v ktorom máme RS232 komunikáciu a pripojíme ho k reléovému modulu, a už len zapojíme zásuvku na relé a doprogramujeme funkciu kedy alebo ktorý vypínač bude túto zásuvku ovládať.

Teda máme vypínače pripojené na zbernicový systém ktorý privedieme do rozvádzača kde umiestňujeme ovládací modul, aby bolo možné ovládať svetlá, tento modul v sebe obsahuje relé ktoré spínajú jednotlivé svetlá. Spínanie funguje na tlačidla jedno stlačenie zapne svetlo druhé stlačenie ho vypne, v module sa dá nastaviť aj čas, teda ak svetlo do nastaveného času nevypnem vypne sa samo. Tento modul má aj komunikačný vstup/výstup RS232 na základe ktorého sa dá komunikovať s inteligentnou jednotkou ktorá má RS232 rozhranie, čím sa dá ďalej použiť na spracovanie informácii z vypínačov. Na zbernicový kábel môžeme pripojiť aj digitálny teplotný snímač ktorý potom posiela údaje o teplote prostredníctvom One Wire protokolu do nášho ovládacieho modulu a ten cez RS232 do inteligentnej jednotky ktorá následne tento údaj spracuje a vykoná príslušné funkcie.

Takto sme ušetrili množstvo zbytočných káblov a zákazníkovi pripravili rozvody na pravú inteligenciu ktorú si dokúpi neskôr.

Do 5 rokov bude musieť mat každý nový dom inteligentnú inštaláciu. Pýtate sa prečo? Európska únia tlači na znižovanie energetických nákladov na nových stavbách, tie už teraz nie je možné dodržať len kvalitnými oknami a zateplením stavby, je nutne inštalovať ďalšie technológie, rekuperáciu, solárny ohrev vody, Fotovolticé elektrárne. Každý z týchto systémov má samostatnú reguláciu, ale pokiaľ chceme aby náklady na prevádzku boli čo najnižšie, je potrebné aby tieto systémy medzi sebou komunikovali. Ako by to malo fungovať? V prechodnom období vonku svieti slnko a vonkajšia teplota stúpa v dome je však chladno, kotol dostáva podnet od termostatu, že by mal začať kúriť. Všetky systémy majú samostatné ovládanie, takže kotol kúri, rekuperácia vetrá, žalúzie zatiahnuté, spotreba domu stúpa. S inteligentnou jednotkou by to mohlo byť takto: žalúzie na južných stenách sa otvoria (slnko skleníkovým efektom ohreje vzduch v južných miestnostiach), na severných ostanú zatiahnuté, rekuperácia zvýši výkon na maximum kotol bude blokovaný kým teplota v dome neklesne pod kritickú hodnotu. Keďže má dom aj fotovoltickú elektráreň tak pri slnečnom dni vyrobí dostatok energie na prevádzku všetkých systémov, dokonca by sa mohol zapnúť aj elektricky ohrev vzduchu na prívode do rekuperácie. Týmto sme dosiahli ohriatie domu na požadovanú teplotu len za pomoci slnka, keďže dom je riadený jednou jednotkou zabránilo sa spusteniu kotla a ušetril sa plyn.

Tiež treba spomenúť funkciu inteligentný termostat, ktorý zmeria za aký čas a pri akej vonkajšej teplote zohreje miestnosť z jednej teploty na druhu a naopak, ak si zvolíme že v spálni má byť o 6:00 teplota 22°C a počas spánku 18°C tak jednotka začne kúriť s takým predstihom aby dosiahla nastavenú teplotu v daný čas a vypne kúrenie tak aby bola nastavená teplota počas nastaveného času udržaná a potom prejde na úsporný režim.

Ďalšie výhody sú svetelne scény. Napríklad: idem pozerať futbal, zapnem si scénu šport, automaticky sa mi vypne televízor, vysunie sa plátno a projektor, zatiahnu sa rolety hlavne osvetlenie sa vypne, pripadne zníži výkon na 40%, zapne sa orientačné osvetlenie a zvýši sa hlasitosť na multiroom audio.

Zabudovaný vlhkostný senzor v záhrade zabráni zbytočnému zavlažovaniu pokiaľ je pôda mokrá po daždi a naopak zapne ho ak pôda vyschne. V rakúsku už majú predpoveď počasia pre inteligentné jednotky, a ak by sa táto predpoveď zaviedla aj u nás v budúcnosti by sa zavlažovací systém mohol riadiť aj ňou, teda že nezačne zavlažovať lebo je predpovedz e v noci bude pršať, a v prípade že by nepršalo zavlažovanie by sa spustilo až nad ránom. Alebo ak by počas zavlažovania začalo pršať tak by zavlažovanie okamžite ukončil.

Ak príde návšteva môžeme na smartfóne vidieť kto je pred dverami, pripadne dať pokyn na otvorenie dverí. Ak sa v dome zvýši počet ľudí zvýši sa aj produkovane CO2, inteligencia to pomocou senzora zisti a zvýši výkon rekuperácie na takú úroveň aby udržala CO2 v prijateľných hodnotách. Večer keď ležíme v posteli môžeme aktivovať nočný režim, spotrebiče ktoré nepotrebujeme sa odpoja od elektriny, všetky svetla sa vypnú, pripadne sa prepnú na orientačný (nočný) režim s výkonom napríklad 30%, zároveň sa zamknú vchodové dvere zapne sa vonkajší zónový alarm a podobne.

Treba tiež pripomenúť že všetko sa dá krásne riadiť aplikáciou v telefóne,

Kvalita káblov

Štandardné káble.

Mnohý elektrikári, v snahe zarobiť čo najviac respektíve ak klient chce znížiť cenu, siahnu po lačnejších materiáloch. Káble kúpia najlačnejšie, tie majú o niečo tenšiu izoláciu, možno aj prierez vodiča je na dolnej hrane tolerancie, a potom sa stane že pri preťažení, alebo dlhodobom zaťažení sa kábel zohreje skôr, poškodí sa izolácia a nastane problém.

Dátové káble.

Pri dátových kábloch na internet je problém trochu iný, UTP, FTP, SFTP rôzne značenia znamenajú aj rôzne prenosové rýchlosti, ak chceme inštaláciu na viac rokov, mali by sme rátať s tým že cez optické vlákna sa dá dosiahnuť prenosová rýchlosť aj niekoľko terabytov za sekundu. Dnes je rýchlosť internetu medzi 20 MiB (megabytov za sekundu) až 100 MiB. Jeden terabyte (čítaj terabajt) je 1 048 576.0 MiB, na tejto rýchlosti prebieha komunikácia medzi Európou a Amerikou, takže je len otázka času kedy to bude bežné u nás. Pre porovnanie pred 15-timi rokmi bola na Slovensku štandardná prenosová rýchlosť 53 KiB (kilo bytov) to je 0.052 MiB. UTP má prenosovú rýchlosť 100 MiB a musí byť od silových káblov dodržaný odstup minimálne 10 cm. SFTP má ešte ďalšie pod kategórie CAT 5, CAT6, CAT7 a ich ekvivalenty a CAT 7 ma prenosovú rýchlosť až 1 000 MiB čo je na metalický kábel asi maximum viac dokáže už len optika. CAT 7 môže mat navyše súbeh s káblom, v ktorom ide 95 Ampérov a 400 voltov, až 120 metrov bez obmedzenia kvality. 95 A je spotreba približne 10 rodinných domov, takže tento kábel sa môže ťahať spolu so silovými = menej sekania.

Navyše ak plánujete vybudovať domáci multimediálny server, odporúčam len CAT7. Ak mate server a z mobilu si dáte stiahnuť film na server, potom si ho môže pozrieť s ktoréhokoľvek zariadenia v domácnosti.

Koaxiálne káble.

Kvalita koaxiálneho kábla ovplyvňuje výslednú kvalitu TV signálu, ak je kábel nekvalitný máte na obrazovke zrnenie, respektíve pri digitálnom vysielaní kocky. Kábel má nedostatočné tienenie, po odizolovaní tam je len alobal a zopár drôtikov, a vnútorné jadro nie je medené ale oceľové a len pomedene, a oceľ nemá také elektrovodivé vlastnosti ako meď.

Rozvádzače

Veľkosť bytového rozvádzača.

Ak sa jedná o inštaláciu v byte tak tam by mal ísť minimálne 36 modulový rozvádzač. Mnohý elektrikári spravia rozvody, potom porátajú káble, prirátajú chránič, vyjde im 17, najbližšie je 18 modulový tak ho tam dajú. V najlepšom prípade by to stačilo, ale môže sa stať že budete potrebovať niektorý okruh dať na samostatný chránič, napríklad v pracovni máte PC a tlačiareň, a ak dôjde k poruche v byte, vypáli sa žiarovka, alebo sa pokazí práčka, vyhodí vám celý byt, a vy môžete prísť o časť práce ktorú ste si neuložili. Budete to chcieť dať na samostatný chránič ale už nebudete mať miesto, aj keď je jeden modul rezervný s najväčšou pravdepodobnosťou tam budú natlačené káble.

Môže sa stáť že budete potrebovať prepätovú ochranu a to vám tam už zaručene nevojde. Takýchto drobnosti sa vám môže nazbierať dosť.

Veľkosť domového rozvádzača.

Ak ide o domový rozvádzač, tak ak vám tam navrhne elektrikár 48 modulový rozvádzač určite si robí srandu. Ak máte poschodový dom a elektrikár vám navrhne na každé poschodie rozvádzač tak je to lepší prípad ale ja by som trval na jednom rozvádzači v technickej miestnosti a minimálne 120 modulov ideálne 198. Do tohto rozvádzača vám v pohode vojde všetko čo potrebujete, chrániče, ističe, prepäťová ochrana, alarm, satelitné rozvody s multiswitchom, internetové rozvody s modemom či routrom.

Dôvod prečo nedávať rozvádzač na každé poschodie je ten že dobre navrhnutá inštalácia sa nevypína a nepotrebujete do toho rozvádzača loziť skoro vôbec. Navyše vám to bude na každom poschodí zavadzať a obmedzovať.

Umiestnenie rozvádzača.

Je úplne jedno kde ho dáte, nesmie byt v kúpeľni a ani v priestoroch kde je dosť vlhko, pokiaľ sa nejedná o rozvádzač s krytím IP65, ináč či bude v garáži alebo kotolni to je jedno tam by mal mat zvýšené krytie aspoň IP 44.

Fotovolticé elektrárne.

Fotovoltaické systémy (FVE) resp. Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia.

                Medzi najdôležitejšie súčasti fotovoltickej elektrárne patrí fotovoltický článok (modul, panel), ktorý priamo premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Základom PV článku je kremík, ktorý podľa obsiahnutia a štruktúry delí panely na amorfné (tenkovrstvové), polykryštalické a monokryštalické. Ďalej je potrebný menič, ktorý premieňa jednosmernú energiu vyrobenú panelom na striedavú určenú pre spotrebiče.

Systém On Grid.

Je fotovoltický systém najčastejšie využívaný hlavne z dôvodu, že je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. To mu dáva dve základné vlastnosti. Prvou je možnosť využívania el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia). Druhou je počas dňa vyprodukovať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu domu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. Nevýhodou tohto systému, ale len na Slovensku, je to že prebytočnú energiu ktorú nespotrebujete darujete elektrárňam ktoré ju v zapätí predaju vášmu susedovi.

 

Systém Off Grid.

Je fotovoltický systém, ktorý nemusí byť, alebo nie je pripojený do DS (distribučná sieť). Jeho zdrojom sú fotovoltické články s možnosťou kombinácie s veternou turbínou. FV a VT sú pripojené na hybridný regulátor dobíjania, ktorý dobíja sústavu batérii, na ktoré je napojený sínusový menič meniaci jednosmerné napätie na striedavé napätie (230V AC). Pri inštaláciách s el. prípojkou sa systém spája aj s kontrolnou a riadiacou elektronikou, ktorá podľa potreby kontroluje a prepína medzi energiou od elektrárni a energiou z FVE (fotovoltická elektráreň).

Navrhovanie fotovoltických elektrárni.

                Ako prvé sa musíme rozhodnúť aký systém si chceme dať či to bude On Grid alebo Off Grid teda či bude pripojený do siete a prebytočnú energiu budeme darovať elektrárňam alebo si kúpime systém oddelený a prebytočnú energiu budeme dávať do batérii prípadne do elektrického ohrievača vody.

                Pri obidvoch systémoch sa inštalovaný výkon vyrátava tak že sa spočíta bežná spotreba domu tu patria chladnička, mraznička, WIFI, modem, router, server, proste všetky spotrebiče ktoré sú stále zapojené do siete a majú pravidelnú alebo stálu spotrebu. Nepatri tu práčka, rúra, varná doska, ani rýchlo varná kanvica či ohrievač vody. Tento výkon, teda spotreba domu, sa vynásobí 2 a inštaluje sa fotovoltická elektráreň s týmto výkonom. To že sme spotrebu vynásobili dvomi zabezpečí to že sa pokryje spotreba už pri nižšej intenzite osvetlenia, pri slnečných dňoch nám elektráreň vyprodukuje viac energie (prebytočná energia) ako spotrebujeme, a s touto energiou môžeme ďalej operovať.

                Pri ostrovnom systéme (Off Grid) sa výsledný výkon znova vyráta dvomi a vyjde nám s toho maximálny výkon akumulátorov ktorý je schopný systém za priaznivých podmienok nabiť.

Čo s prebytočnou energiou.

                Pri systémoch pripojených na sieť môžeme použiť zariadenie ktoré bude v prípade prebytku zapínať ďalšie spotrebiče, napríklad ohrievač vody, špirálu na ohrev vzduchu ak je vonku zima. Alebo jednoducho darujeme energiu elektrárňam.

                Pri takzvanom ostrovnom systéme sa vždy dobíja batéria, ak je krásny slnečný deň, systém vtedy primárne nabíja akumulátory ale pokiaľ máme dostatočne výkonný menič môžeme k tomuto systému pripojiť aj spotrebiče s vyššou spotrebou napríklad práčku, sušičku, ohrievač vody, celý systém sa radi tak aby boli akumulátory nabité a pripravené na nočnú spotrebu, a zároveň vie prebytok odovzdať iným spotrebičom. V prípade že nesvieti slnko tak si môžeme zvoliť či má systém nabiť batérie z elektrickej siete alebo ich ma nabíjať pomalšie z dostupnej energie solárnych panelov, v tomto prípade systém dodáva elektrickú energiu všetkým spotrebičom z elektrickej siete, lebo je prioritné aby boli akumulátory nabité. Pri tomto systéme je možné aj to že ak slnko zájde za mračná tak systém použije potrebnú energiu z batérie a potom ju znova dobije.

Záver.

                Popísali sme si mnoho možností ako zrealizovať elektrickú inštaláciu, aké systémy sú momentálne dostupné a aké chyby nerobiť pri inštaláciách. V prípade ak staviate alebo sa len chystáte stavať rodinný dom neváhajte nás kontaktovať na www.elmas.sk, alebo na telefóne +421 917 468 984 ochotne Vám poradíme nielen s elektroinštaláciami.