AZBEST ŠKODIA NAŠMU ORGANIZMU

Azbest je všeobecne známy ako nepriateľ nášho zdravia. Pôsobí totiž negatívne na náš organizmus. Kde sa na našich domoch môže azbest skrývať a ako nám môže ublížiť?

Azbest je názov pre minerály zo skupiny silikátov, ktoré sa v prírode nachádzajú ako serpentíny a amfiboly. Spoločnou vlastnosťou všetkých azbestových minerálov je ich vláknitá štruktúra. Dĺžka vlákna mnohonásobne prevyšuje jeho prierez a môže dochádzať k jeho štiepenie po dĺžke.

Azbest sa rozšíril najviac v druhej polovici 19. storočia kedy sa azbestové vlákna začala používať ako surovina v rôznych odboroch priemyslu. Azbest bol atraktívny svojou nehorľavosťou, odolnosti voči pôsobením kyselín, elektrickú nevodivosť, pevnosťou a ohybnosťou. Azbest mal široké využitie a asi 70 percent jeho výroby sa uplatnilo v stavebníctve. Veľkú časť tohto objemu tvorili strešnej krytiny, inštalačné rúry, zabudované alebo exteriérové ​​a podstrešné dosky. Azbest sa tiež uplatnil v rade protipožiarnych nástrekov a náterov.

Ako už bolo uvedené, azbestové vlákna majú tendenciu štiepiť sa po dĺžke. Štiepením vznikajú vlákna veľmi malých rozmerov. Ak sa azbestové vlákna dostávajú do ovzdušia, stávajú sa vzduchom prenášaných (v prípade nepriaznivých podmienok až na niekoľko kilometrov), a nechránený človek je ich prirodzeným príjemcom.

Cez dýchacie ústrojenstvo sa nám azbest dostane do nášho organizmu. Azbestové vlákna sa nám usadí v pľúcnych alveolách kde vyvolajú dráždivú miestnu reakciu a môžu následne byti spúšťacím faktorom ochorenia.

Je potrebné spresniť, že negatívne účinky na zdravie nespočívajú v chemickom pôsobeniu azbestu, ale v mechanickom dráždení citlivých vnútorných tkanív. Najrizikovejšie pre ľudský organizmus sú azbestové vlákna dlhá 5 až 8 mikrometrov s hrúbkou menej ako 1,5 mikrometrov.

Prvé celosvetové dôkazy o nebezpečenstve azbestu boli uverejnené už v roku 1955, dávno pred jeho najväčším priemyselným rozmachom. V prostredí Európskej únie vznikla v roku 1991 smernice 91/659 / EHS upravujúce predaj a používanie azbestových výrobkov v EÚ.