STAVBY SÚ NAJČASTEJŠIE ZDROJOM PRACOVNEJ BEZPEČNOSTI

V posledných 7 rokoch si stavebníctve pripísalo 20 percent všetkých smrteľných úrazov a 15 percent úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Najčastejším dôvodom prečo je tomu tak sú pády z výšky, zasypania zamestnancov vo výkopoch, úrazy od elektrického vedenia a úrazy pri manipulacvi so strojmi. Všetky tieto príčiny sú spôsobované po väčšinou nedostatočným zaškolením personálu, zlou organizáciou práce a hlavne nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Málokedy sa jedná o technickoun závadu napríklad elektrických zariadení a podobne.

Ďalšie faktorom je tiež bezpochyby fakt, že sú v tejto oblasti zamestnávaní ľudí mnohokrát sezóne či odskočí k tomuto odboru než neleznete prácu vo svojom odbore. To znamená, že sa tak po stavbách pohybujú nový a nový ľudia, ktorí nemajú vyvinuté návyky, ktoré sú pre bezpečnosť práce v istých podmienkach nevyhnutné. Často sa, ale tiež stretneme s firmami, ktoré pôsobia na trhu už dlhšiu dobu, ich zamestnanci sú znalci v odbore, ale aj napriek tomu pracujú napríklad vo výškach nezaistený a spolíhají na svoju skúsenosť.

Od začiatku roka je evidovaných 278 registrovaných pracovných úrazov v stavebníctve, z toho 5 smrteľných a 14 s ťažkou ujmú na zdraví. Dohromady spoločne s rokmi 2013 a 2012 to robí 1174 pracovných úrazov v stavebníctve s bilanciou 19 mŕtvych a 41 ťažkých škôd na zdraví.

A kedy sa jedná o pracovný úraz?

Aby poškodenie zdravia alebo smrť boli pracovným úrazom, musia sa stať zamestnancovi v pracovnom pomere a musia vzniknúť nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri:

  • plnení pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,
  • inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa,
  • činnosti, ktorá je predmetom pracovnej cesty,
  • úkonoch potrebných na výkon práce,
  • úkonoch potrebných pred začiatkom práce, zvyčajných počas práce alebo nevyhnutných po jej skončení,
  • vyšetrení v zdravotníckom zariadení, ale vykonávanom na pokyn zamestnávateľa alebo pri ošetrení pri prvej pomoci a pri ceste na ne a späť
  • plnení pracovných úloh.